Naziv Projekta

POWER – Stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Partneri
 • Caritas Bosne i Hercegovine (nositelj)
 • Udruga djece i roditelja osoba s posebnim potrebama „Vedri osmijeh“
 • Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“
 • Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH
 • Caritas Barske nadbiskupije
 • Udruga paraplegičara Bar
 • Biznis start-up centar Bar
Donatori
 • Europska unija (IPA II Program prekogranične suradnje BiH-Crna Gora)
 • Caritas Italiana, Ministarstvo javne uprave Crne Gore
 • Vlada Kantona Sarajevo
Korisnici

Osobe s invaliditetom

Trajanje projekta

27 mjeseci (od 1. veljače 2018. do 30. travnja 2020.)

Ciljevi

Povećati zapošljivost i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom (OSI) u prekograničnom području.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Povećati zapošljivost OSI u prekograničnom području kroz aktiviranje učinkovitijih sustava za razvoj kompetencija i stručnih vještina.
 • Povećati broj mogućnosti zapošljavanja za OSI, koje nude potencijalni poslodavci (organizacije civilnog društva, tvrtke, javne ustanove).
 • Uspostaviti funkcionalniji institucionalni okvir u BiH i Crnoj Gori za zapošljavanje OSI, jačanjem dijaloga između organizacija civilnog društva, poduzeća i javnih institucija.
 • Razviti odgovarajuće okruženje za zapošljavanje OSI smanjivanjem stigme u društvu i povećanjem znanja o mogućnostima i koristima u postojećem zakonodavnom okviru.

Aktivnosti:

 • Info sesije: ukupno četiri info sesije na kojima će se prezentirati projekt i prikupiti prijedlozi drugih organizacija (Mostar, Sarajevo, Kotor i Berane).
 • Istraživanja: Ukupno dva zajednička istraživanja, za obje zemlje. Jedno o obrazovnim potrebama OSI, a drugo o mogućnostima za zapošljavanje OSI.
 • Izrada kurikuluma: Napisat će se ukupno devet novih kurikuluma, četiri za nova zanimanja (stjecanje ključnih vještina) u području obrazovanja odraslih, četiri za neformalne obuke i jedan za mentore.
 • Neformalne obuke: realizacija osam neformalnih obuka (4 različite tema, u svakoj zemlji po 1 obuka iz tog područja). Obuke su namijenjene za OSI i imaju cilj razvoj kompetencija potrebnih za zapošljavanje ili samozapošljavanje.
 • Start-up pomoć za samozapošljavanje: Materijalna pomoć za četiri nove poslovne djelatnosti u vlasništvu OSI. Uz materijalnu pomoć osigurat će se i monitoring djelatnosti.
 • Pripravnički program: Ukupno 20 pripravnika OSI (10 u BiH i 10 u CG) će proći kroz 12 mjeseci plaćenog pripravničkog staža s ciljem stjecanja radnog iskustva i razvoja kompetencija..
 • Mentorski program: u poduzećima u kojima se OSI angažiraju kao pripravnici, realizira se 200 sati mentorskog programa za svaku OSI. Mentori trebaju proći kroz posebnu obuku.
 • Javne kampanje: svake godine po jedna zajednička javna kampanja s ciljem promocije prava na rad i zapošljavanje OSI, multimedijalna kampanja (plakati, letci, video sport, Internet oglašavanje). .
 • Web portal: zajednički portal za obje zemlje na kojem će se predstaviti informacije o mogućnostima zapošljavanja OSI i koji će pomoći razvoju karijere (zakoni, pravila i procedure, natječaji, baze podataka, grantovi, obuke i td.)..
 • Sajam za zapošljavanje OSI: Ukupno dva sajma, po jedan u svakoj zemlji s ciljem promocije zapošljavanja osoba s invaliditetom, predstavljanja primjera dobre prakse, dijeljenja informacija i znanja, spajanja poslodavaca i osoba s invaliditetom. .
 • Okrugli stolovi: ukupno 4 okrugla stola o situaciji OSI.
 • Završna konferencija: Prezentacija projektnih rezultata.