Šta je postigao Projekt POWER?

Zahvaljujući EU projektu P.O.W.E.R. Kerim Mašala je stekao radno iskustvo i vještine neophodne za njegov dalji profesionalni napredak. Kerim će nastaviti raditi u socijalnom poduzeću “Greens” i nastaviti biti motivacija za druge osobe sa invaliditetom.

“Kroz ovaj projekat naučio sam mnogo o uzgoju mikropovrća i začinskog bilja. Također sam prisustvovao edukacijama koje su mi pomogle da se profesionalno osnažim. Danas sam ravnopravan član ProRehe i Greens tima i svojim radom i zalaganjem doprinosim njihovom rastu i razvoju,” ističe Kerim.