Preporuke za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Predstavljamo vam publikaciju pod nazivom „Preporuke za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, kao i završnu publikaciju, koje su nastale u okviru projekta POWER.
Projekat ,,POWER – Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom” finansirali su Evropska unija, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, Caritas Italiana, Ministarstvo javne uprave Crne Gore i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Osnovni cilj projekta „POWER“ bio je povećati zapošljivost i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom (OSI) u prekograničnom području.
Korišćeni su raspoloživi resursi i kapaciteti u oblasti obrazovanja i zapošljavanja OSI, ali i kreirani su neki novi. Rezultati ovog projekta i pozitivno iskustvo stečeno u njegovoj realizaciji dobra su preporuka za buduće aktivnosti i podsticaj su svim zainteresovanim akterima u drugim gradovima, regijama i državama.