Impress Štamparija

Štampa, Grafički dizajn Budva

Trenutno otvoreno radno mjesto za OSI

Dorada grafičkih proizvoda, štampar

Moguća radna mjesta za OSI

Radna mjesta na kojima su radili ili rade OSI

O polodavcu

  • Adresa:
  • Web:
  • Telefon: +38269474805
  • Email: impress@t-com.me
  • Društvene mreže:

Opšte informacije

  • Država: Crna Gora
  • Grad: Budva
  • Područje rada:Štampa, Grafički dizajn
  • Ukupni broj radnika:3
  • Broj radnika OSI:1