Marija Brajković

Turistički tehničar

Nemanja Barjaktarović

Diplomirani inžinjer u drumskom saobraćaju

Anja Jurica

Magistar Geografije, smjer Održivi razvoj turizma

Bozidar Golo

elektrotehnicar

Danijel Barbić

Diplomirani Socijalni radnik

Samir Muratović

Lovac-Kaluper

Pretraga