Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama "Vedri osmijeh"

Glavni programi/usluge

Skrb o djeci i mladima s razvojnim poteškoćama i inavaliditetom, Dnevni boravak za mlade iznad 18. godina, Osposobljavanje za rad i zapošljavanje mladih osoba s invaliditetom

Primarna ciljna grupa

Osobe sa kombinovanim invaliditetom

Ostale ciljne grupe

Djeca i mladi s razvojnim poteškoćama i invaliditetom i njihove obitelji

O organizaciji

Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama „Vedri osmijeh“ Mostar, postoji već 19 godina,a zadnjih 9 godina ima organiziran dnevni boravak za mlade iznad 18 godina. Budući da smo udruga koja okuplja obitelji i izravne korisnike brojimo više od 100 članova od čega je 26 izravnih korisnika usluga. U dnevnom boravku boravi 11 mladih osoba s invaliditeotm, iznad 18 godina i snjima rade tri stručne osobe. Prije dvije i pol godine smo posredstvom EU projekta OPTION registrirali i socijalno poduzeće „VedriMo“ u koje smo zaposlili tri naša člana s invaliditetom. Godinama smo prisutni u životu grada, županije i BiH u borbi za prava osoba s invaliditetom, te sustavno i trajno rješavanje njihovih problema. Udruga se financira iz članarina, projekata, donacija i rukotvorina. Zadnje tri godine u radu smo podržani i od strane Grada Mostara. Vizija nam je mlade osobe s invaliditetm što više osposobiti za samostalan život i rad te pokazati što sve mogu, usprkos svome invaliditetu. Najznačajniji projekti udruge su : - Dnevni boravak mladih iznad 18 godina - Digitalizacija arhiva - Prevladavanje predrasuda i promocija novih alata u zapošljavanju osoba s invaliditetom , EU projekt (OPTIONS) - Radno osoposobljavanje osoba s invaliditetom (ROZOSI), u sklopu EU projekta SOCIETIES 1 - „Socijalna inkluzija OSI kroz rad i zapošljavanje“, - Rješavanje problema zubne zaštite osoba s inavliditetom - Projekt radnog osposobljavanja osoba s invaliditetom u suradnji s organizacijama Action Mensch i IB iz Njemačke - EU projekt POWER (Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom). Naši članovi redoviti su sudionici svih sportskih aktivnosti koje organizira Sportski svez Grada Mostar. Organiziramo različite radionice za učenike redovitih škola, građane, roditelje volontere. U suradnji s fakultetima angažiramo značajan broj volontera. Članica smo Koalicije udruga osoba s invaliditetom u HNŽ, „Zajedno smo jači“.

Opšte informacije

 • Država: Bosna i Hercegovina
 • Grad: Mostar
 • Adresa: Fra Franje Miličevića br.33
 • Godina osnivanja:2001
 • Okviran broj članova:120

Kontakt

 • Kontakt osoba:: Danijela Kegelj
 • Pozicija: Predsjednica Upravnog odbora udruge
 • Telefon: 0038763/337-531
 • Fax: 0038736/325-153
 • Email: dkegelj@gmail.com, vosmijeh@gmail.com
 • Web: www.vedrimo.com