SAVEZ SLIJEPIH CRNE GORE

Glavni programi/usluge

Glavne usluge: × Prevencija/Informativne kampanje; × Zagovaranje/Zakonodavstvo/Usklađivanje mogućnosti; × Fizičko okruženje/prepreke; ×Podrška za samostalan život (pomoć pri samostalnoj brizi, kućna njega, udomljavanje, dnevni boravak, mobilnost); ×Učestvovanje u društvu, animacija i kreativnost (socijalna uključenost, volontiranje, aktivnosti u slobodno vrijeme, kreativne radionice, itd.); ×Podrška u obrazovanju/osposobljavanju; ×Podrška u radu; ×Informacije i usluge savjetovanja (stručni savjet, pristup uslugama, orijentacije, podrška kod donošenja odluka); × Komunikacija i mobilnost; ×Drugo: Sportske aktivnosti, muzičke aktivnosti, kulturne aktivnosti, odmori za članove

Primarna ciljna grupa

Osobe sa senzornim invalidtetom

Ostale ciljne grupe

O organizaciji

Opšte informacije

 • Država: Crna Gora
 • Grad: Podgorica
 • Adresa: Njegoseva 6
 • Godina osnivanja:1947
 • Okviran broj članova:10

Kontakt

 • Kontakt osoba:: Katarina Bigovic
 • Pozicija: Koordinator
 • Telefon: 00382 20 665 368
 • Fax: 00382 20 665 377
 • Email: savezslijepihcg@gmail.com
 • Web: www.ss-cg.org