Caritas Barske nabiskupije

Glavni programi/usluge

Jačanje civilnog društva Kućna njega I pomoć u kući za stare osobe Kućna njega I pomoć u kući za osobe sa invaliditima Dnevni boravak za stare osobe Topli obrok za stare osobe Centar za pomoć i podršku djeci I mladima sa teškoćama u razvoju u domenu edukacije, terapije i socijelne integracije Informativno edukativni centar za mlade Ljetnji kampovi za mlade Dopunska nastava za djecu u osnovnoj i srednjoj školi Škola računara Kursevi stranih jezika Preventivna edukacija mladih o bolestima zavisnosti Razvoj omladinskog rada u zajednici Promocija i razvoj volonterizma Promocija i razvoj socijalne ekonomije Pomoć u hrani i sredstvima za higijenu

Primarna ciljna grupa

Osobe sa kombinovanim invaliditetom

Ostale ciljne grupe

Teze zaposljivi, mladi, stari

O organizaciji

Caritas je međunarodna dobrotvorna (humanitarna) organizacija Katoličke crkve. Ona želi da pruži pomoć svakom čovjeku. Ona moli one koji imaju da daju onima koji nemaju. Cilj je da svaka osoba može živjeti životom dostojnim čovjeka. Caritas poput Samarićanina (Lk 10, 29-37) ide putevima svijeta i svakoga koga nađe slomljenog, ranjenog, kraj puta, čisti i previja mu rane. Pritom ne pita otkud dolazi i kuda ide, ni kako se zove, niti kojim jezikom govori, Jednostavno mu previja rane i diže ga na sopstvene noge ne naređujući mu kojim putem ubuduće treba da ide. Za ono što mu je učinio ne traži nikakvu nagradu.

Opšte informacije

 • Država: Crna Gora
 • Grad: Bar
 • Adresa: Popovici 98a
 • Godina osnivanja:2002
 • Okviran broj članova:100

Kontakt

 • Kontakt osoba:: P Pashko Gojcaj
 • Pozicija: Direktor
 • Telefon: 0082 30 341 642
 • Fax: 0082 30 341 642
 • Email: carar@t-com.me
 • Web: